מצגת משפטים לחיים

הנה מצגת נחמדה עם כל מיני משפטים לחיים, מתוך אתר slidex:

לכניסה למצגת משפטים לחיים.
© מוגז 2006-2014